Προσφορές Ωδείο

Οι παρακάτω προσφορές ισχύουν για τις ετήσιες εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το σύστημα εμπρόθεσμων πληρωμών του οικονομικού προγράμματος Β. Αναλυτικά

Για ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ μαθητές στα όργανα

Όλα τα όργανα για τους αρχάριους σπουδαστές από 67,5€/μήνα

Πιάνο για μαθητές Α και Β Δημοτικού από 49,5€/μήνα

Posted by

Share: