Δ.Α.Π προγράμματα προσχολικής ηλικίας

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Υπάρχουν τα προγράμματα:

ΝηπιαγΩδείο:

 Γνωριμία με τη μουσική για μαθητές προσχολικής ηλικίας. Το τμήμα παρακολουθεί 2*45΄ τη βδομάδα στη τιμή

 NEW DANCERS-ΔΑΠ από 29,5€/μήνα :

Χορός για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κάνουν μάθημα 2 φορές τη βδομάδα

 Μικροί Ζωγράφοι από 29,5€/μήνα :

Ζωγραφική για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κάνουν μάθημα 1*90' τη βδομάδα 

Posted by

Share: