ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ   

Στη Σχολή Χορού Εν Τέχνη ακολουθούμε ύλη σπουδών βασισμένη σε διεθνή πρότυπα όπως αυτά ορίζονται από το syllabus διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών.
Στο Κλασικό Μπαλέτο ακολουθείται το βηματολόγιο απο τη Royal Academy of Dance (R.A.D.) καθώς επίσης και από το IDTA μεσω του οποίου παρέχονται αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών σε ολη την Ευρώπη.

Στα Latin ακολουθείται το syllabus και παρέχεται επαγγελματικό δίπλωμα μέσω του οργανισμού IDTA.

Τα διπλώματα των παραπάνω οργανισμών είναι αναγνωρισμένα σε όλη την Ευρώπη.

Στη Σχολή Χορού “Εν Τέχνη” λειτουργούν τα τμήματα αριστερά της σελίδας. Κάντε κλικ στο τμήμα που σας ενδιαφέρει.