Αναγνωρισμένο Δίπλωμα

Το Ωδείο Εν Τέχνη έχει το δικαίωμα να παρέχει πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κράτος.
Λειτουργούν Τμήματα Θεωρίας της μουσικής , Τμήματα Θεωρίας της λαικής - παραδοσιακής μουσικής καθώς και τμήματα σύγχρονης (Jazz) αρμονίας. 
Προετοιμασία για μουσικολογία, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Solfege - Dictee, Ταχύρρυθμα Τμήματα Ενηλίκων.

Στο Ωδείο Εν Τέχνη ακολουθείται η ύλη (Theory) του TRINITY COLLEGE of LONDON. Υπάρχει ένα grade exam system, διαβαθμισμένο από το grade 1 ως το grade 8. Έπειτα από τα grades ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει και να γίνει κάτοχος διπλώματος Theory ως το επίπεδο του Bachelor και του Master.Οι εξετάσεις στο συγκεκριμένο σύστημα διενεργούνται από εξεταστή που προέρχεται από το Trinity College of London.