ΛΑΪΚΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ        

Λαικά-παραδοσιακά ονομάζουμε τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στη λαική και παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας. Αυτά είναι τα μπουζούκι, λύρα (ποντιακή, κρητική, πολίτικη),κρουστά, βιολί, κλαρίνο, λαούτο και άλλα…

Τα όργανα αυτά δεν είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος. Το ωδείο μας, στην ανάγκη να απαντήσει στην αγωνία των μαθητών για πιστοποίηση των σπουδών τους, έχει οργανώσει ένα πολύ προσεγμένο κύκλο σπουδών όπου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με όλα τα είδη, τις τεχνικές και τις κλίμακες (λαικοί δρόμοι).