ΛΑΪΚΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ        

Λαικά-παραδοσιακά ονομάζουμε τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στη λαική και παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας. Αυτά είναι τα μπουζούκι, λύρα (ποντιακή, κρητική, πολίτικη),κρουστά, βιολί, κλαρίνο, λαούτο και άλλα…

Τα όργανα αυτά μόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκαν από το ελληνικό κράτος έπειτα από αγώνα δεκαετιών. Πλέον οι σπουδαστές του ωδείου μας, μπορούν να δηλώνονται στα μαθητολόγια του Υπουργείου Πολιτισμού, να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και στο τέλος της διαδρομής να γίνονται κάτοχοι διπλωμάτων σπουδών αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος.