Κλασικά Όργανα

Κλασικά ονομάζουμε τα όργανα τα οποία αποτελούν μια συμφωνική ορχήστρα.

Τα όργανα αυτά είναι τα έγχορδα, τα  ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά.  Τα όργανα αυτά είναι αναγνωρισμένα από το κράτος και ακολουθείται ύλη ορισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Επίσης οι σπουδαστές μας χάρη στη συνεργασία του Ωδείου μας με το                             TRINITY COLLEGE of LONDON, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών και στα διεθνώς αναγνωρισμένα και διαβαθμισμένα πτυχία του (ATCL,LTCL, FTCL).