ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Διδάσκονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

Νηπιαγωδείο

 

Είναι ένα σύγχρονο μουσικοπαιδαγωγικό εργαστήριο για μαθητές ηλικίας 4 ως 6 ετών. Οι αρχές της μουσικοκινητικής μεθόδου ORFF συνδυάζονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας του πιάνου σε ένα σύστημα μουσικής προπαιδείας με σημείο αναφοράς τα πλήκτρα! 

 Η φοίτηση είναι διετής και δημιουργούνται τμήματα για τις ηλικίες 4-5 ετών και 5-6 ετών. Οι μαθητές από την αρχή έρχονται σε επαφή με το πιάνο και στόχος του τμήματος είναι στο τέλος του πρώτου έτους να μπορούν να παίζουν μικρά κομματάκια σε πρώτη θέση (ΝΤΟ-ΣΟΛ ή ΣΟΛ-ΡΕ) ενώ στο δεύτερο έτος να μπορούν να αλλάζουν θέσεις και να παίζουν σε μικρά σύνολα

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αφορά τις ηλικίες 1η-3η δημοτικού. Ακολουθείται μία μίξη των συστημάτων KODALLY και ORFF.

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις ακουστικές και ρυθμικές ασκήσεις αλλά επίσης και στο σολφέζ τα οποία είναι βασισμένα κυρίως πάνω σε Ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια αλλά και άλλες γνωστές μελωδίες.

Στόχος του τμήματος είναι η καλύτερη προετοιμασία του μαθητή για τις τάξεις της θεωρίας που έπονται.


 

Θεωρία της μουσικής

Η φοίτηση διαρκεί από τρία ως πέντε έτη. Ο μαθητής διδάσκεται τις βασικές αρχές της θεωρίας της μουσικής.  Στο τελευταίο έτος οι μαθητές παρακολουθούν τμήμα προετοιμασίας της αρμονίας έτσι ώστε η μετάβασή τους στο επόμενο στάδιο των σπουδών τους να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προυποθέσεις.

Κάθε σπουδαστής του Ωδείου έχει επίσης το δικαίωμα,παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών του ΥΠ.ΠΟ,  να παρακολουθήσει το διαβαθμισμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα του TRINITY & GUILDHALL  COLLEGE OF LONDON και να γίνει κάτοχος διπλώματος αυτού, είτε για να έχει ένα τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, είτε διότι θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, είτε για να αποκτήσει ένα πιο ΄΄δυνατό΄΄ βιογραφικό. Στη θεωρία υπάρχουν 8 επίπεδα σπουδών: Grade 1 ~ Grade 8

Με το  πέρας των παραπάνω επιπέδων (grades) υπάρχουν διπλώματα που έχουν τις παρακάτω αντιστοιχίες:

  • Πρώτο Δίπλωμα: ATCL αντίστοιχο με το 1ο έτος Bachelor
  • Δεύτερο Δίπλωμα: LTCL αντίστοιχο με Bachelor
  • Τρίτο Δίπλωμα: FTCL αντίστοιχο με Master

 

Σολφέζ-Dictee

H φοίτηση είναι εξαετής. Τα τρία πρώτα χρόνια εντάσσονται στο κύκλο μαθημάτων της βασικής θεωρίας της μουσικής ενώ τα επόμενα στον κύκλο μαθημάτων της αρμονίας.

Στο ωδείο μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα αυτό όπου έχει εισαχθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης  το οποίο  στοχεύει στην αναγνώριση των διαστημάτων σε όλες τις βασικές κλίμακες (μείζονες-ελάσσονες) έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίσει ηχητικά ένα μουσικό κομμάτι αμέσως με το που θα διαβάσει την παρτιτούρα.


Αρμονία

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται αναλυτικά την αρμονία, αναπτύσσοντας την ικανότητα να δημιουργεί τετράφωνη εναρμόνιση μελωδειών και εναρμόνιση εκ πρώτης όψεως στο πιάνο. Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α΄ Ειδικό της Αρμονίας ή κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων στο Β΄ Ειδικό της Αρμονίας. Η διάρκεια σπουδών είναι από 3 ως 5 έτη.

Υποχρεωτικά μαθήματα : Πιάνο (επίπεδο Α Μέσης σχολής), Ιστορία (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος),  Σολφέζ  (6 τάξεις),  Γνώσεις απλής αντίστιξης (1 έτος),  Ενάρυθμο- Ανάρυθμο Μπάσο, Prima Vista, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο

 

Αντίστιξη

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται να δημιουργεί αντιστικτική γραφή δηλαδή την ταυτόχρονη συνήχηση ανεξάρτητων μελωδικών γραμμών. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στη σχολή αυτή θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄. Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 3 έτη


Φυγή

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται τη φούγκα δηλαδή το υψηλότερο είδος αντιστικτικής γραφής η οποία βασίζεται κυρίως στη μίμηση καθώς και τη κλασική ενορχήρτρωση σε πλήρη μορφή ορχήστρας. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στη σχολή αυτή θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄. Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 3 έτη


Σύνθεση

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστή διδάσκεται να αναγνωρίζει και να γράφει σε διάφορες μουσικέ φόρμες και στυλ μουσικής από διάφορες εποχές. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στη σχολή αυτή θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Φυγής με βαθμό τουλάχιστον ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄. Η διάρκεια σπουδών είναι από 4 ως 6 έτη


Προετοιμασία για Μουσικολογία

Το τμήμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν οι μαθητές αυτοί οι οποίοι έχουν ως στόχο τους την εισαγωγή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στα τμήματα της μουσικολογίας. Τα μαθήματα σε αυτό το τμήμα γίνονται είτε με μορφή ιδιαίτερων είτε σε τμήμα δύο ατόμων.

Το ωδείο μας είναι στην ευχάριστη θέση να καυχιέται ότι σχεδόν κάθε χρόνο το ποσοστό επιτυχίας (εισακτέων) στο τμήμα αυτό αγγίζει το 100%.


Σύγχρονη-Jazz Αρμονία

Το τμήμα αυτό αφορά τους σπουδαστές των σύγχρονων οργάνων.

Ο μαθητής στο τμήμα αυτό έρχεται σε επαφή με τα MODES της σύγχρονης               (blues-jazz) μουσικής και μαθαίνει τους κανόνες του reharmonization   και του αυτοσχεδιασμού. Στο τμήμα αυτό μπορεί να εισαχθεί όποιος μαθητής έχει τελειώσει τις σπουδές του στην αρμονία με βαθμό ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄.  Το τμήμα αυτό επίσης μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι μαθητές του ειδικού αρμονίας το επιθυμούν, ως υποχρεωτικό.

Υποχρεωτικά μαθήματα:

  • Iστορία σύγχρονης μουσικής  2 έτη
  • Εar Τraining (Melodic and rhythm)
  • Μουσικά εργαστήρια-σχήματα

Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 4 έτη