ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΙΚΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Στη σχολή μας διδάσκονται λαικοί και παραδοσιακοί χοροί από όλες τις περιοχές της Ελλάδος.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και λειτουργούν με προγράμματα ωρών.