ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Ευρωπαικούς-Ballroom χορούς  ονομάζουμε τους εξής:

 • Waltz
 • Viennese Waltz
 • Tango
 • Fox Trot
 • Quick Step

Στη σχολή χορού Εν Τέχνη λειτουργούν αγωνιστικά και social τμήματα. Η ύλη (syllabus) που ακολουθείται είναι αυτή του I.D.T.A. Οι μαθητές χωρίζονται σε τάξεις-επίπεδα (grades) σύμφωνα με την ηλικία και το τεχνικό τους επίπεδο. Υπάρχουν 6 grades.

Κάθε τέλος χρονιάς οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε εξεταστή ο οποίος ορίζεται από το IDTA. Όσοι μαθητές δίνουν εξετάσεις παίρνουν ένα πιστοποιητικό της Ακαδημίας και γραπτές παρατηρήσεις. Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν εξετάσεων.

Με το πέρας των grades ακολουθούν επαγγελματικά τμήματα. Η φοίτηση στα τμήματα αυτά είναι διετής. Το πτυχίο είναι βασισμένο στο βηματολόγιο του  Walter Laird και αναγνωρισμένο από το IDTA   

Οι μαθητές των επαγγελματικών τμημάτων έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν σεμινάρια με γνωστούς καθηγητές-προπονητές καθώς επίσης και άλλα μαθήματα που θα τους φανούν πολύ χρήσιμα στη διάρκεια της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας όπως:

 • Μουσική (Βασική θεωρία, ρυθμός, οργανογνωσία)
 • Στοιχεία ανατομίας
 • Στοιχεία παιδοψυχολογίας
 • Μπαλέτο
 • Hip hop
 • Σύγχρονο
 • jazz  

Πιστεύουμε ότι η σύντομη επαφή με τα παραπάνω αντικείμενα, δεν θα προσφέρει φυσικά εξειδίκευση αλλά παρόλα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμη τόσο στη δημιουργία χορογραφιών όσο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να βρεθούν μπροστά τους στη μετέπειτα διδακτική τους σταδιοδρομία.