ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Η ιστορία του σύγχρονου χορού ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 1920 στην Αμερική ως μια αντίδραση στις αυστηρές δομές του Μπαλέτου. Η γυναίκα που έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου χορού θεωρείται ότι ήταν η Isadora Duncan.

H Duncan απέρριψε τους κανόνες που επέβαλε το μπαλέτο στην τεχνική εκτέλεση των βημάτων θεωρώντας ότι ερχόταν σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση. H ίδια πίστευε ότι το χορό πρέπει να τον προσεγγίζουμε ως μέσο έκφρασης και ελευθερίας. Στήριξε το χορό στις φυσικές κινήσεις του σώματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση  στη σύσπαση και χαλάρωση των μυών. Από το 1980 και μετά ο σύγχρονος χορός εξελίχθηκε σε θεατρικό στυλ που επηρέασε και άλλα είδη χορού, όπως το μπαλέτο και τους ballroom. Στη σχολή χορού Εν Τέχνη ακολουθείται το σύστημα Limon.